Neobične stvari u Bibliji

U Bibliji postoji niz neobičnih i teško objašnjivih stvari koje su se dogodile kroz povijest.

Između stvari koje se pojavljaju kao neuobičajne za današnje vrijeme su ljudi koji su živjeli gotovo 1.000 godina, magarac koji govori i rotacija sunca u obrnutom smjeru.

 • Čovjek koji je živio 969. godina. Postanak 5:27
 • Sinovi Božji uzimali kćeri ljudske. Postanak 6:2
 • Čovjek koristi kamen kao jastuk. Postanak 28:11
 • Bebi su privezali konac za ruku prilikom rođenja. Postanak 38:28,29
 • Bitka je dobivena poradi toga jer je čovjek raširio ruke. Izlazak 17:11
 • Magarac progovara čovjeku. Brojevi 22:28-30
 • Krevet dugačak 13 lakata i širok 6 lakata. Ponovljeni zakon 3:11
 • Žena koja je morala biti obrijane glave prije udaje. Ponovljeni zakon 21:11-13
 • Sunce je stajalo cijeli dan. Jošua 10:13
 • Vojska od 700 ljevorukih ljudi. Suci 20:16
 • Čovjek kojemu je kosa težila oko 6 funti (pounds) kada ju je odrezao. 2 Samuelova 14:26
 • Čovjek koji je imao 12 prstiju na rukama i nogama. 2 Samuelova 21:20
 • Otac koji je imao osamdesetosmero djece. 2 Ljetopisa 11:21
 • Sunce se kretalo obrnutim smjerom. Izajija 38:8
 • Bludnica je predak Isusa Krista. Matej 1:5

www.carm.org