Neobične stvari u Bibliji

U Bibliji postoji niz neobičnih i teško objašnjivih stvari koje su se dogodile kroz povijest.

Između stvari koje se pojavljaju kao neuobičajne za današnje vrijeme su ljudi koji su živjeli gotovo 1.000 godina, magarac koji govori i rotacija sunca u obrnutom smjeru.

www.carm.org